" /> Tin tức dự án

TIN TỨC

Avatar
Đối với các giải pháp Đô thị số, sẽ chú trọng thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin đô thị ở cấp quốc gia, cấp đô thị và từng khu đô thị đồng thời cung cấp các giải pháp địa tin học toàn diện phục vụ quản lý đô thị và hướng tới mô hình phát… Xem
Giải pháp Đô thị số
  Avatar
  Hệ CSDL không gian trên nền Web Hệ CSDL đánh giá ngành cấp nước và vệ sinh môi trường quốc gia Hệ CSDL đánh giá ngành cấp nước và vệ sinh môi trường quốc gia (WSSAP) được thiết kế và xây dựng nhằm quản lý và cung cấp thông tin trực tuyến về độ bao phủ cấp nước… Xem
  Giải pháp WebGIS
   Avatar
   Là các giải pháp thiết kế và phát triển các giải pháp địa tin học tổng thể hoặc mô-đun tùy biến trên nền Desktop bao gồm các chức năng lập bản đồ, tích hợp dữ liệu, quản lý CSDL và phân tích khai thác thông tin dữ liệu địa không gian phục vụ các bài toán quản lý… Xem
   Giải pháp phần mềm GIS